ReactOS:sv

From ReactOS Wiki
Jump to: navigation, search
ReactOS logo.png

Om ReactOS

ReactOS® är ett verk av ReactOS Foundation. Målet med ReactOS är att skapa en ersättning för Microsoft Windows® baserat på fri mjukvara som är kompatibelt med existerande hård- och mjukvara!

Vad är ReactOS?

ReactOS är ett fritt operativsystem baserat på Windows NT-arkitekturen, tillhandahåller support för existerande applikationer och drivrutiner och ett alternativ till det för tillfället dominanta konsumentoperativsystemet.

Det kan vara bra att nämna vad ReactOS -inte- är. Det är inte ett omslag runt Linux, såsom WINE. Dess mål är inte att konkurrera med WINE; mycket av användarlandet är baserat på WINE, och våra två team har arbetat nära ihop tidigare. ReactOS är inte heller "ett ytterligare operativsystem". Det försöker inte att vara en tredje spelare såsom SkyOS eller något annat alternativ. Meningen är inte heller att människor ska avinstallera Linux till förmån för ReactOS. Det är snarare en ersättare för Windowsanvändare som vill ha en ersättning för Windows som beter sig som Windows.

Även om tillgängligheten för källkoden till ReactOS och aktuella användningen främst är till för utvecklarna, så behöver du inte vara en vetenskapsman för att använda operativsystemet. Det slutgiltliga operativsystemet kommer att bli användarvänligt. Om du har använt Windows tidigare, kommer ReactOS att kännas bekant. Inlärningskurvan, om nu någon sådan skulle funnits, skulle vara minimal eftersom ReactOS återskapar mycket av de grafiska element som finns i Windows.

ReactOS® är ett registerat varumärke tillhörande ReactOS Foundation.

Windows® NT™ är ett registerat varumärke tillhörande Microsoft.

Kompatibelt

Byt ditt OS, inte din mjukvara!

ReactOS återimplementerar det bästa med ett öppet NT-liknande operativsystem. Ett WIN32-subsystem, kompabilitet med NT-drivrutinskompabilitet och några användbara applikationer och verktyg följer med.

ReactOS kombinerar styrkan och kraften med NT-kärnan - som är känt för dess förmåga att byggas ut, portabilitet, tillförlitlighet, robusthet, prestation och kompabilitet - med Win32-kompabilitet

Säkerhet

NT:s design är säkert, trots motsatta påståenden. Det var det första populära operativsystemet med en ordentlig implementation av en väldigt flexibel modell baserat på åtkomstlistor.

Operativsystem, såsom XP, har fått mycket kritik gällande säkerhet på grund av de svaga förvalda säkerhetsinställningarna. ReactOS införlivar ordentliga säkerhetsinställningar.

Vid en närmre titt är inte riktiga datorvirus (sådana som kommer med applikationer) lika spridda idag som tidigare. De flesta skadliga skript riktar sig in på nätverksmjukvara såsom webbläsare och e-postapplikationer samt program med inbyggt stöd för skripting. Ett sådant exempel vore Office-produkter. Det är ganska uppenbart att system med större användardatabas blir offer för skadliga program än mindre system som Mac eller Linux.

Lättviktigt

ReactOS är designat att vara kraftfullt och lätt. Du kan tänka termen "lättviktigt" såsom Windows 95, ett jämnt grafiskt gränssnitt och några vanliga och användbara verktyg. Även om systemet är lättviktigt, erbjuder ReactOS mycket i jämförelse med Windows 95. Exempelvis en modern upplevelse med en stabil öppen kärna baserat på NT.

Öppet

'Fritt' som i 'yttrandefrihet' och 'fri bärs'

ReactOS är fri mjukvara som också är öppen källkod. Källkoden till hela systemet är fritt tillgängligt enligt GNU GPL, med några moduler som har andra licenser såsom BSD-licenser.

Tillförlitligt

Öppna dina fönster till frihet

ReactOS har byggts från grunden sedan dess start 1996 med en stabil NT-återimplementation. Det är därför ett pålitligt och robust operativsystem för inbäddade microdatorer, persondatorer till serverdatorer. ReactOS införlivar många designkoncept från operativsystem såsom UNIX, VMS, OS/2 och förstås även NT då det är menat att "vara" det nya operativsystemet för alla syften.

Portabilitet

ReactOS - efterföljaren till XP som användarna ville ha

Designen av ReactOS är till för att tillföra portabilitet över ett antal processorfamiljer, såsom Intels x86 till CIFC och RISC. Det finns enbart en kärna, och att porta till olika arkitekturer involverar enbart att modifiera denna del av operativsystemet.

Utbyggbart

ReactOS är flexibelt och utbyggbart till dess design.

Objektbaserat

ReactOS är inte objektorienterat i dess striktaste definition, men objekt används för att representera dess interna systemresurser.

Se även

Läs på ett annat språk