[ros-diffs] [dgorbachev] 41413: Dutch translation of NetID DLL by Oscar van Egmond. Bug #4606.

dgorbachev at svn.reactos.org dgorbachev at svn.reactos.org
Sun Jun 14 20:36:36 CEST 2009


Author: dgorbachev
Date: Sun Jun 14 22:36:35 2009
New Revision: 41413

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=41413&view=rev
Log:
Dutch translation of NetID DLL by Oscar van Egmond. Bug #4606.

Added:
  trunk/reactos/dll/win32/netid/lang/nl-NL.rc  (with props)
Modified:
  trunk/reactos/dll/win32/netid/lang/fr-FR.rc  (props changed)
  trunk/reactos/dll/win32/netid/rsrc.rc

Propchange: trunk/reactos/dll/win32/netid/lang/fr-FR.rc
------------------------------------------------------------------------------
--- svn:executable (original)
+++ svn:executable (removed)
@@ -1,1 +1,0 @@
-*

Added: trunk/reactos/dll/win32/netid/lang/nl-NL.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/netid/lang/nl-NL.rc?rev=41413&view=auto
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/netid/lang/nl-NL.rc (added)
+++ trunk/reactos/dll/win32/netid/lang/nl-NL.rc [iso-8859-1] Sun Jun 14 22:36:35 2009
@@ -1,0 +1,74 @@
+LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_PROPPAGECOMPUTER DIALOGEX 0, 0, 256, 218
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Computernaam"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  ICON    IDI_COMPNAME, IDC_STATIC, 4, 3, 26, 24, SS_ICON
+  LTEXT    "ReactOS gebruikt de volgende informatie om uw computer te indentificeren op het netwerk.", IDC_STATIC, 40, 5, 204, 20
+  LTEXT    "Computerbeschrijving:", IDC_STATIC, 6, 40, 90, 9
+  EDITTEXT  IDC_COMPDESC, 98, 38, 146, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+  LTEXT    "Volledige computernaam:", IDC_STATIC, 6, 68, 85, 9
+  LTEXT    "(Standaard)", IDC_COMPUTERNAME, 98, 68, 144, 11
+  LTEXT    "Werkgroep:", IDC_WORKGROUPDOMAIN, 6, 84, 64, 9
+  LTEXT    "(leeg)", IDC_WORKGROUPDOMAIN_NAME, 98, 84, 144, 9
+  LTEXT    "Om de Netwerk Indentificatie wizard te gebruiken, word lid van een domein en maak een lokale gebruiker aan en klik op ""Network ID"".", IDC_STATIC, 6, 113, 172, 24
+  PUSHBUTTON "&Netwerk ID...", IDC_NETWORK_ID, 190, 114, 58, 15
+  LTEXT    "Om deze computer te hernoemen of om lid te worden van een domein, klik op ""Change"".", IDC_STATIC, 6, 149, 170, 17
+  PUSHBUTTON "&Wijzigen...",IDC_NETWORK_PROPERTY, 190, 149, 58, 15
+  LTEXT    "Let op: Alleen Administrators mogen de indentificatie van deze computer aanpassen.", IDC_STATIC, 6, 179, 300, 9
+END
+
+IDD_PROPPAGECOMPNAMECHENGE DIALOGEX 0, 0, 232, 222
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "Computernaam Wijzigen"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  LTEXT "(message goes here)", 1017, 7, 5, 218, 30
+  LTEXT "&Computernaam:", -1, 7, 41, 219, 8
+  EDITTEXT 1002, 7, 53, 218, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT
+  LTEXT "Volledige Computernaam:", 1016, 7, 72, 218, 10
+  EDITTEXT 1001, 7, 82, 219, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&Meer...", 1003, 150, 102, 75, 14
+  GROUPBOX "Lid van", 1018, 7, 119, 219, 73
+  AUTORADIOBUTTON "&Domein:", 1008, 17, 132, 192, 10, WS_GROUP
+  AUTORADIOBUTTON "&Werkgroep:", 1004, 17, 161, 191, 10
+  EDITTEXT 116, 28, 144, 181, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_GROUP
+  PUSHBUTTON "&Vind mijn domein", 1010, 7, 203, 109, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
+  EDITTEXT 1007, 28, 172, 181, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT
+  DEFPUSHBUTTON "Oke", 1, 121, 203, 50, 14, WS_GROUP
+  PUSHBUTTON "Annuleren", 2, 176, 203, 50, 14
+END
+
+IDD_PROPPAGEDNSANDNETBIOS DIALOGEX 0, 0, 266, 125
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+CAPTION "DNS Achtervoegsel en NetBIOS Computernaam"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  LTEXT "&Primaire DNS Achtervoegsel van deze computer:", -1, 7, 5, 253, 8
+  EDITTEXT 1011, 7, 17, 252, 14, ES_AUTOHSCROLL
+  AUTOCHECKBOX "&Wijzig de primaire DNS achtervoegsel wanneer de domein Lidmaatschap veranderd", 115, 11, 39, 250, 10
+  LTEXT "&NetBIOS computernaam:", -1, 7, 57, 148, 8
+  EDITTEXT 1013, 7, 69, 150, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+  DEFPUSHBUTTON "Oke", 1, 153, 104, 50, 14
+  PUSHBUTTON "Annuleren", 2, 209, 104, 50, 14
+  LTEXT "Deze naam word gebruikt voor interoperabiliteit met oudere computers en services.", 13, 7, 88, 253, 8
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+  1 "* Onbekend *"
+  2 "WERKGROEP"
+  3 "De volgende foutmelding is voorgekomen tijdens het lezen van domein lidmaatschap informatie:"
+  4 "Computernaam Wijzigingen"
+  5 "Werkgroep:"
+  6 "Domein:"
+  22 "Welkom bij de werkgoep %1."
+  23 "Welkom bij het domein %1."
+  24 "U moet de computer herstarten om de wijzigingen van kracht te laten gaan."
+  1021 "Let op: Alleen Administrators mogen de indentificatie van deze computer aanpassen."
+  1022 "Let op: De indentificatie van deze computer kan niet gewijzigd worden omdat:"
+  3210 "&Details >>"
+  3220 "<< &Details"
+END

Propchange: trunk/reactos/dll/win32/netid/lang/nl-NL.rc
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Modified: trunk/reactos/dll/win32/netid/rsrc.rc
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/reactos/dll/win32/netid/rsrc.rc?rev=41413&r1=41412&r2=41413&view=diff
==============================================================================
--- trunk/reactos/dll/win32/netid/rsrc.rc [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/reactos/dll/win32/netid/rsrc.rc [iso-8859-1] Sun Jun 14 22:36:35 2009
@@ -3,13 +3,14 @@
 
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/cs-CZ.rc"
+#include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/el-GR.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/es-ES.rc"
-#include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
 #include "lang/id-ID.rc"
 #include "lang/it-IT.rc"
+#include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
 #include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"More information about the Ros-diffs mailing list