Proekta e GOTOV - polzvaite ftp-to [ftp://ftp.extremesoft20]

Moderator: CCTAHEB

Post Reply
forum1
Posts: 59
Joined: Sun Jan 14, 2007 7:43 pm

Proekta e GOTOV - polzvaite ftp-to [ftp://ftp.extremesoft20]

Post by forum1 »

ПРОЕКТА Е ГОТОВ [ftp://ftp.extremesoft2005.eu/REACTOS.dsw]. Всичко е оформено.
следвайте логиката за хедар фаиловете и либ файловете.
Всеки проект в отделна директория.

Засега само чистете грешките.

Имате 130 синтаксични грешки.
Отваряйте проекта от главния work space.

Добавете това в hedar faila.
за сега е само един... за да си нямате проблеми.

Code: Select all


 * COPYRIGHT:    See COPYING in the top level directory
 * PROJECT:     ReactOS Kernel
 * FILE:      ntoskrnl/include/ntoskrnl.h
 * PURPOSE:     Main Kernel Header
 * PROGRAMMER:   Alex Ionescu (alex@relsoft.net)
 */

/* INCLUDES ******************************************************************/

/* Version Data */
#include <psdk/ntverp.h>
#define _WIN32_WINNT _WIN32_WINNT_WS03
#define NTDDI_VERSION NTDDI_WS03SP1

/* DDK/IFS/NDK Headers */
#ifdef _MSC_VER
#include <ntdef.h>
#undef DECLSPEC_IMPORT
#define DECLSPEC_IMPORT
#endif
#include <ntifs.h>
#include <wdmguid.h>
#include <arc/arc.h>
#include <ntndk.h>
#undef TEXT
#define TEXT(s) L##s
#include <regstr.h>

/* FIXME: Temporary until CC Ros is gone */
#include <ccros.h>
#include <rosldr.h>

/* Disk Dump Driver Header */
#include <diskdump/diskdump.h>

/* C Headers */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <malloc.h>
#include <wchar.h>

/* SEH support with PSEH */
#include <pseh/pseh.h>

/* ReactOS Headers */
#include <reactos/buildno.h>
#include <reactos/bugcodes.h>
#define ExRaiseStatus RtlRaiseStatus
#include <reactos/probe.h>

/* SetupLDR Support */
#include <arc/setupblk.h>

/* KD Support */
#define NOEXTAPI
#include <windbgkd.h>
#include <wdbgexts.h>
#include <kddll.h>
#ifndef _WINKD_
#include <reactos/rossym.h>
#endif

/* PNP GUIDs */
#include <umpnpmgr/sysguid.h>

/* Helper Header */
#include <reactos/helper.h>

/* Internal Headers */
#include "internal/ntoskrnl.h"
#include "config.h"

//
// Define the internal versions of external and public global data
//
#define IoFileObjectType        _IoFileObjectType
#define PsThreadType          _PsThreadType
#define PsProcessType          _PsProcessType
#define ExEventObjectType        _ExEventObjectType
#define ExSemaphoreObjectType      _ExSemaphoreObjectType
#define KdDebuggerEnabled        _KdDebuggerEnabled
#define KdDebuggerNotPresent      _KdDebuggerNotPresent
#define FsRtlLegalAnsiCharacterArray  _FsRtlLegalAnsiCharacterArray
#undef LEGAL_ANSI_CHARACTER_ARRAY
#undef NLS_MB_CODE_PAGE_TAG
#undef NLS_OEM_LEAD_BYTE_INFO
#define LEGAL_ANSI_CHARACTER_ARRAY   FsRtlLegalAnsiCharacterArray
#define NLS_MB_CODE_PAGE_TAG      NlsMbOemCodePageTag
#define NLS_OEM_LEAD_BYTE_INFO     NlsOemLeadByteInfo
#undef KD_DEBUGGER_ENABLED
#undef KD_DEBUGGER_NOT_PRESENT
#define KD_DEBUGGER_ENABLED       KdDebuggerEnabled
#define KD_DEBUGGER_NOT_PRESENT     KdDebuggerNotPresent
#define HalDispatchTable        _HalDispatchTable
#undef HALDISPATCH
#define HALDISPATCH           (&HalDispatchTable)


Тез имат два "ntoskrnl.h" файла... АЛО има ли някой вкъщи???
Такива неща да няма при нас.

.lib в ../LIB
.h в ../ICLUDE (само споделените хедари... да не избухате всичко там)

в проектите.
За всеки .c да има и един .h задължително

Спомняте си кода в началото за да нема проблеми с линкването

#ifdef ...
#endif ...

Спазвайте тази логика.

Без класове.
C++ само в краен случей - тоест никога.

Компилатор VC 6.0 ++
Last edited by forum1 on Wed Sep 12, 2007 11:28 am, edited 1 time in total.

forum1
Posts: 59
Joined: Sun Jan 14, 2007 7:43 pm

Post by forum1 »

ОПРАВЕТЕ ГРЕШКИТЕ!!!

Вижте къде са декларирали променливи.
Променливи се декларират в началото.... м да... това не е ++Deleting intermediate files and output files for project 'iofunc - Win32 Debug'.
--------------------Configuration: iofunc - Win32 Debug--------------------
Compiling...
iofunc.c
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(301) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(301) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(301) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(301) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(301) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(302) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(302) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(302) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(302) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(302) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(303) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(303) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(303) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(303) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(303) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(304) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(304) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(304) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(304) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(304) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(305) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(305) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(305) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(305) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(305) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(306) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(306) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(306) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(306) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(306) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(307) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(307) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(307) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(307) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(307) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(308) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(308) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(308) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(308) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(308) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(309) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(309) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(309) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(309) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(309) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2143: syntax error : missing ')' before '.'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2143: syntax error : missing '{' before '.'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2059: syntax error : '.'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(311) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(311) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(311) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(311) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(311) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(314) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(314) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(314) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(314) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(314) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(315) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(315) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(315) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(315) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(315) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(316) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(316) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(316) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(316) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(316) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(317) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(317) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(317) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(317) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(318) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(318) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(318) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(318) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(319) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(319) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(319) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(319) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(320) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(320) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(320) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(320) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(320) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(321) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(321) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(321) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(321) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(322) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(322) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(322) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(322) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(323) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(323) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(323) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(323) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(323) : fatal error C1003: error count exceeds 100; stopping compilation
Error executing cl.exe.
Creating browse info file...
BSCMAKE: error BK1506 : cannot open file '.\Debug\iofunc.sbr': No such file or directory
Error executing bscmake.exe.

iofunc.exe - 103 error(s), 0 warning(s)

kotg
Posts: 10
Joined: Fri Aug 31, 2007 10:57 pm

Post by kotg »

Но това не трябва ли ние да си го напишем?

forum1
Posts: 59
Joined: Sun Jan 14, 2007 7:43 pm

Post by forum1 »

нищо няма да пишеш.
То си е написано има синтактични грешки.
Оправете ги.
Свържете си хедарите ако има грешки поради липсващи .lib, моля оставете грешките и ги запишете тук.

но синтактичните грешки трябва да се оправят.

forum1
Posts: 59
Joined: Sun Jan 14, 2007 7:43 pm

Post by forum1 »

ако не са синтактични кажете че сте готови.
Аз ще ги оправя и ще подготвя проекта за по нататък...

forum1
Posts: 59
Joined: Sun Jan 14, 2007 7:43 pm

Post by forum1 »

трудно ли е това, момчета?
Кажете не се притеснявайте.
Аз Ви направих основния работен спейс, един проект, настройих пътичщата за библиотеките и хедарите. Вие само трябва да компилирате проекта и да ми оправите синтактичните грешки, да добваите липсващите глобални хедари и ако има липсващи библиотеки оставяте го и продалжавате нататък.

Като стъе готови кажете ми.
Не важно да работи. Важно е да го компилирате с колкото се може повече хедари.

forum1
Posts: 59
Joined: Sun Jan 14, 2007 7:43 pm

Post by forum1 »

какво става. кажете?
искате ли помощ.
имали проблеми.

искатели да направим девелъп гласова конференция по скайп, за да изясним проблемите, които Ви спъват.

zdravko_tashev
Posts: 3
Joined: Wed Nov 28, 2007 4:57 pm

Do forum1

Post by zdravko_tashev »

Ti kato taka kompilirash,

poglednal li si kakvo ima vav CVS-a?
tools/rbuild/backend/msvc ?
Pri tova e tam ot 2 godini. Po tochno ot 2005-08-24

Aide pogledni i kaji kakvo si vidial.

tsvetanmail

Post by tsvetanmail »

Не му обръщай внимание.Нали ти казах че сме в намален състав...

Ето отговора от админа за работното място.
What's work space?

If you're talking about contributing to reactos please create patches to your changes and submit those patches to http://www.reactos.org/bugzilla/ ("Enter new bug report"). A history of submitted patches and credibility is required in order to obtain write access to our subversion server.
А относно другите потребности е добре да се поразровиш из другите форуми.

Пиши на кирилица

MANIAKA7000
Posts: 10
Joined: Wed Dec 12, 2007 11:18 am

Post by MANIAKA7000 »

Който е писал този Include файл не го е проверил за грешки или пък не е знаел кво пиши :D

tsvetanmail

Post by tsvetanmail »

MANIAKA7000 wrote:Който е писал този Include файл не го е проверил за грешки или пък не е знаел кво пиши :D
Правилно и освен това ФТП сървъра не бачка. :D

delphipro
Posts: 15
Joined: Sat Jul 28, 2007 4:17 pm
Location: Yambol, Bulgaria
Contact:

Post by delphipro »

tsvetanmail wrote:
MANIAKA7000 wrote:Който е писал този Include файл не го е проверил за грешки или пък не е знаел кво пиши :D
Правилно и освен това ФТП сървъра не бачка. :D
Бачкаше си и то много добре, но ти май доста работи искаш да промениш идеята беше да вкараме един прост превод и ако можем да направим някакви подобрения, а не да пишем или крадем от други ОС, не знам до колко си наясно с писането на операционни системи, но това не е детска работа, и не мисля че можем да се справим. А що се отнася до FTP то аз го спрях и официално се оттеглям от проекта!!!

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests