Proofread : dll\cpl\timedate\Nl.rc

Nederlandstalige discussie over ReactOS

Moderator: i386DX

Post Reply
Cedric Vonck
Posts: 39
Joined: Mon May 22, 2006 8:45 pm
Location: Oost - Vlaanderen

Proofread : dll\cpl\timedate\Nl.rc

Post by Cedric Vonck »

Opmerking: ik heb alleen maar de bijkomende Engelse zinnen vertaald:

Code: Select all

LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL //vertaald door Lionel Lowie

IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
CAPTION "Datum en Tijd"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
BEGIN
  GROUPBOX "Da&tum", -1, 4, 2, 122, 125
  COMBOBOX IDC_MONTHCB, 11, 17, 50, 120, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  EDITTEXT IDC_YEARTEXT,65, 17, 55, 12, ES_RIGHT | WS_GROUP | ES_READONLY
	CONTROL "", IDC_YEAR, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS | 
          UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
          WS_BORDER | WS_GROUP, 120, 17, 50, 12
  CONTROL "", IDC_MONTHCALENDAR, "MonthCalWnd",
      WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
      11, 37, 108, 80, WS_EX_CLIENTEDGE
  GROUPBOX "Tij&d", -1, 132, 2, 113, 125
  CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32",
      DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
      144, 105, 90, 12
  LTEXT "", IDC_TIMEZONE, 4, 136, 241, 8
ENDIDD_TIMEZONEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
CAPTION "Tijd&zone"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
BEGIN
  COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 5, 4, 241, 136,
       CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
  AUTOCHECKBOX "&Klok automatisch aanpassen aan zomertijd",
         IDC_AUTODAYLIGHT, 5, 136, 241, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
END


IDD_INETTIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
CAPTION "Internet Time"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
BEGIN
  COMBOBOX    IDC_SERVERLIST, 65, 22, 117, 136, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  CONTROL     "Automatisch synchroniseren met Internet tijd server", IDC_AUTODAYLIGHT,
          "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,11,7,241,10
  LTEXT      "Server:", -1, 34, 22, 28, 13
  PUSHBUTTON   "&Nu bijwerken", IDC_UPDATEBUTTON, 187, 22, 49, 14
  LTEXT      "", IDC_SUCSYNC, 16, 54, 214, 23
  LTEXT      "", IDC_NEXTSYNC, 12, 96, 137, 12
  LTEXT      "Synchronisatie kan alleen maar gebeuren indien uw computer verbonden is met het internet.", -1, 12, 114, 225, 25
END


STRINGTABLE
BEGIN
  IDS_CPLNAME "Datum en Tijd"
  IDS_CPLDESCRIPTION "Datum, tijd en tijdzone wijzigen."
  IDS_TIMEZONETEXT "Huidige tijdzone: %s"
  IDS_TIMEZONEINVALID "Ongelding"
  IDS_TIMEZONEUNKNOWN "Niet gekend"
  IDS_INETTIMESUCSYNC "De tijd is op %s om %s met %s gesynchroniseerd."
  IDS_INETTIMENEXTSYNC "Volgende synchronisatie: %s om %s"
END

woutervh
Posts: 41
Joined: Mon May 29, 2006 2:24 pm
Location: Belgium

Re: Proofread : dll\cpl\timedate\Nl.rc

Post by woutervh »

Cedric Vonck wrote:

Code: Select all

  IDS_TIMEZONEINVALID "Ongelding"

Ongeldig :-)

Cedric Vonck
Posts: 39
Joined: Mon May 22, 2006 8:45 pm
Location: Oost - Vlaanderen

Post by Cedric Vonck »

ok

Cristan
Posts: 170
Joined: Thu Feb 02, 2006 11:41 am
Location: The Netherlands

Post by Cristan »

Hmm: de "caption" is "Internet Time", maar later heb je het over "Internet tijd". Bovendien zou ik "tijd server" als "tijdserver" schrijven.
Last edited by Cristan on Tue May 30, 2006 8:00 pm, edited 1 time in total.

Cedric Vonck
Posts: 39
Joined: Mon May 22, 2006 8:45 pm
Location: Oost - Vlaanderen

Post by Cedric Vonck »

Done

Code: Select all

LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL //vertaald door Lionel Lowie

IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
CAPTION "Datum en Tijd"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
BEGIN
  GROUPBOX "Da&tum", -1, 4, 2, 122, 125
  COMBOBOX IDC_MONTHCB, 11, 17, 50, 120, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  EDITTEXT IDC_YEARTEXT,65, 17, 55, 12, ES_RIGHT | WS_GROUP | ES_READONLY
	CONTROL "", IDC_YEAR, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS | 
          UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
          WS_BORDER | WS_GROUP, 120, 17, 50, 12
  CONTROL "", IDC_MONTHCALENDAR, "MonthCalWnd",
      WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
      11, 37, 108, 80, WS_EX_CLIENTEDGE
  GROUPBOX "Tij&d", -1, 132, 2, 113, 125
  CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32",
      DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
      144, 105, 90, 12
  LTEXT "", IDC_TIMEZONE, 4, 136, 241, 8
END


IDD_TIMEZONEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
CAPTION "Tijd&zone"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
BEGIN
  COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 5, 4, 241, 136,
       CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
  AUTOCHECKBOX "&Klok automatisch aanpassen aan zomertijd",
         IDC_AUTODAYLIGHT, 5, 136, 241, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
END


IDD_INETTIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
CAPTION "Internet Tijd"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
BEGIN
  COMBOBOX    IDC_SERVERLIST, 65, 22, 117, 136, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  CONTROL     "Automatisch synchroniseren met een tijdserver op het Internet", IDC_AUTODAYLIGHT,
          "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,11,7,241,10
  LTEXT      "Server:", -1, 34, 22, 28, 13
  PUSHBUTTON   "&Nu bijwerken", IDC_UPDATEBUTTON, 187, 22, 49, 14
  LTEXT      "", IDC_SUCSYNC, 16, 54, 214, 23
  LTEXT      "", IDC_NEXTSYNC, 12, 96, 137, 12
  LTEXT      "Synchronisatie kan alleen maar gebeuren indien uw computer verbonden is met het Internet.", -1, 12, 114, 225, 25
END


STRINGTABLE
BEGIN
  IDS_CPLNAME "Datum en Tijd"
  IDS_CPLDESCRIPTION "Datum, tijd en tijdzone wijzigen."
  IDS_TIMEZONETEXT "Huidige tijdzone: %s"
  IDS_TIMEZONEINVALID "Ongeldig"
  IDS_TIMEZONEUNKNOWN "Niet gekend"
  IDS_INETTIMESUCSYNC "De tijd is op %s om %s met %s gesynchroniseerd."
  IDS_INETTIMENEXTSYNC "Volgende synchronisatie: %s om %s"
END
Die "&" stonden er al ... dus daar ik blijf ik lekker af 8)
- Internet is nu met een Hoofdletter geschreven
Last edited by Cedric Vonck on Wed May 31, 2006 7:20 pm, edited 2 times in total.

Cristan
Posts: 170
Joined: Thu Feb 02, 2006 11:41 am
Location: The Netherlands

Post by Cristan »

Nog even dit:

"Automatisch synchroniseren met Internet tijdserver"
"Synchronisatie kan alleen maar gebeuren indien uw computer verbonden is met het internet."

Hmm. Het lijkt me verstandig om consistent te zijn om "internet" met een hoofdletter te schrijven of niet.

En wat zijn al die "&"-tekens willekeurig verspreid over de vertaling?

mcuelenaere
Posts: 55
Joined: Sat Apr 08, 2006 2:26 pm
Location: Belgium

Post by mcuelenaere »

Die &-tekentjes duiden op de onderstreping van de letter in het programma.
Dit dient voor mensen die geen muis hebben ofzo en via het toetsenbord ook makkelijk alles kunnen bereiken.
Bvb. als je ALT indrukt en lost en dan A indrukt(als je Nederlandstalige Firefox hebt, kies anders andere letter bovenaan op je menu die onderstreept is) zal Windows dat menu selecteren.
Natuurlijk kun je ook nog via ALT en dan met je pijltjes het menu selectere, maar het is sneller via die manier.
Ook werken sommige "buttons" op dezelfde manier(maar dan wel zonder ALT :D ). Je moet maar es met je TAB toets en ALT-TAB experimentere.

Cristan
Posts: 170
Joined: Thu Feb 02, 2006 11:41 am
Location: The Netherlands

Post by Cristan »

Ik ken het idee van mnemonics: ik programmeer zelf Java, en zet ze er ook altijd in. Ik wist alleen niet dat die &-tekens daarvoor waren. Bedankt voor je uitleg!

mcuelenaere
Posts: 55
Joined: Sat Apr 08, 2006 2:26 pm
Location: Belgium

Post by mcuelenaere »

Voor wat staat die term precies want ik ken die eigenlijk niet, ik ken alleen de praktijk :D

Cristan
Posts: 170
Joined: Thu Feb 02, 2006 11:41 am
Location: The Netherlands

Post by Cristan »

Een mnemonic is het karakter welke onderstreept wordt en hiermee als snelkoppeling gebruikt kan worden.

mcuelenaere
Posts: 55
Joined: Sat Apr 08, 2006 2:26 pm
Location: Belgium

Post by mcuelenaere »

Ah ok, want ik vond het niet direct op google aangezien ik op Mnemonics zocht, en niet op Mnemonic.

Bast
Posts: 12
Joined: Sat Nov 27, 2004 9:12 am

Post by Bast »

"Internet tijdserver"

Dit klinkt nog steeds alsof het 1 woord moet zijn. internet-tijdserver, of internettijd-server (of het nog meer incorrecte internettijdserver).

Of er kan gewoon "tijdserver op het Internet" gebruikt worden, dat klinkt eigenlijk het beste. (en ja, dat is uit Windows gehaald.)

Cedric Vonck
Posts: 39
Joined: Mon May 22, 2006 8:45 pm
Location: Oost - Vlaanderen

Post by Cedric Vonck »

Bast wrote:"Internet tijdserver"

Dit klinkt nog steeds alsof het 1 woord moet zijn. internet-tijdserver, of internettijd-server (of het nog meer incorrecte internettijdserver).

Of er kan gewoon "tijdserver op het Internet" gebruikt worden, dat klinkt eigenlijk het beste. (en ja, dat is uit Windows gehaald.)
Is aangepast in bovenstaande post.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests