хи

Moderator: CCTAHEB

Post Reply
forum1
Posts: 59
Joined: Sun Jan 14, 2007 7:43 pm

хи

Post by forum1 »

Нека тези които искат да пренаписват операционата система върху C#.NET или Microsoft Visual C++ 6.0 да ми пишат.

В последствие ще се разделим на екипи, за да решим в зависимост от ресурсите (C# или C++ програмисти) на какво да пренапсваме операционата система.

Както виждате нещата с ANSI C стават твърде бавно, а и няма вече такива специалисти.

MANIAKA7000
Posts: 10
Joined: Wed Dec 12, 2007 11:18 am

Post by MANIAKA7000 »

Вие какво?Да не чакате Microsoft да пусне без пари VC++ 6.0 :D Едва ли ще се навият някога ама нищо не се знае

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: DotBot [Crawler] and 1 guest