Page 1 of 1

Proekta e GOTOV - polzvaite ftp-to [ftp://ftp.extremesoft20]

Posted: Wed Sep 12, 2007 11:15 am
by forum1
ПРОЕКТА Е ГОТОВ [ftp://ftp.extremesoft2005.eu/REACTOS.dsw]. Всичко е оформено.
следвайте логиката за хедар фаиловете и либ файловете.
Всеки проект в отделна директория.

Засега само чистете грешките.

Имате 130 синтаксични грешки.
Отваряйте проекта от главния work space.

Добавете това в hedar faila.
за сега е само един... за да си нямате проблеми.

Code: Select all


 * COPYRIGHT:    See COPYING in the top level directory
 * PROJECT:     ReactOS Kernel
 * FILE:      ntoskrnl/include/ntoskrnl.h
 * PURPOSE:     Main Kernel Header
 * PROGRAMMER:   Alex Ionescu (alex@relsoft.net)
 */

/* INCLUDES ******************************************************************/

/* Version Data */
#include <psdk/ntverp.h>
#define _WIN32_WINNT _WIN32_WINNT_WS03
#define NTDDI_VERSION NTDDI_WS03SP1

/* DDK/IFS/NDK Headers */
#ifdef _MSC_VER
#include <ntdef.h>
#undef DECLSPEC_IMPORT
#define DECLSPEC_IMPORT
#endif
#include <ntifs.h>
#include <wdmguid.h>
#include <arc/arc.h>
#include <ntndk.h>
#undef TEXT
#define TEXT(s) L##s
#include <regstr.h>

/* FIXME: Temporary until CC Ros is gone */
#include <ccros.h>
#include <rosldr.h>

/* Disk Dump Driver Header */
#include <diskdump/diskdump.h>

/* C Headers */
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <malloc.h>
#include <wchar.h>

/* SEH support with PSEH */
#include <pseh/pseh.h>

/* ReactOS Headers */
#include <reactos/buildno.h>
#include <reactos/bugcodes.h>
#define ExRaiseStatus RtlRaiseStatus
#include <reactos/probe.h>

/* SetupLDR Support */
#include <arc/setupblk.h>

/* KD Support */
#define NOEXTAPI
#include <windbgkd.h>
#include <wdbgexts.h>
#include <kddll.h>
#ifndef _WINKD_
#include <reactos/rossym.h>
#endif

/* PNP GUIDs */
#include <umpnpmgr/sysguid.h>

/* Helper Header */
#include <reactos/helper.h>

/* Internal Headers */
#include "internal/ntoskrnl.h"
#include "config.h"

//
// Define the internal versions of external and public global data
//
#define IoFileObjectType        _IoFileObjectType
#define PsThreadType          _PsThreadType
#define PsProcessType          _PsProcessType
#define ExEventObjectType        _ExEventObjectType
#define ExSemaphoreObjectType      _ExSemaphoreObjectType
#define KdDebuggerEnabled        _KdDebuggerEnabled
#define KdDebuggerNotPresent      _KdDebuggerNotPresent
#define FsRtlLegalAnsiCharacterArray  _FsRtlLegalAnsiCharacterArray
#undef LEGAL_ANSI_CHARACTER_ARRAY
#undef NLS_MB_CODE_PAGE_TAG
#undef NLS_OEM_LEAD_BYTE_INFO
#define LEGAL_ANSI_CHARACTER_ARRAY   FsRtlLegalAnsiCharacterArray
#define NLS_MB_CODE_PAGE_TAG      NlsMbOemCodePageTag
#define NLS_OEM_LEAD_BYTE_INFO     NlsOemLeadByteInfo
#undef KD_DEBUGGER_ENABLED
#undef KD_DEBUGGER_NOT_PRESENT
#define KD_DEBUGGER_ENABLED       KdDebuggerEnabled
#define KD_DEBUGGER_NOT_PRESENT     KdDebuggerNotPresent
#define HalDispatchTable        _HalDispatchTable
#undef HALDISPATCH
#define HALDISPATCH           (&HalDispatchTable)


Тез имат два "ntoskrnl.h" файла... АЛО има ли някой вкъщи???
Такива неща да няма при нас.

.lib в ../LIB
.h в ../ICLUDE (само споделените хедари... да не избухате всичко там)

в проектите.
За всеки .c да има и един .h задължително

Спомняте си кода в началото за да нема проблеми с линкването

#ifdef ...
#endif ...

Спазвайте тази логика.

Без класове.
C++ само в краен случей - тоест никога.

Компилатор VC 6.0 ++

Posted: Wed Sep 12, 2007 11:23 am
by forum1
ОПРАВЕТЕ ГРЕШКИТЕ!!!

Вижте къде са декларирали променливи.
Променливи се декларират в началото.... м да... това не е ++Deleting intermediate files and output files for project 'iofunc - Win32 Debug'.
--------------------Configuration: iofunc - Win32 Debug--------------------
Compiling...
iofunc.c
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(301) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(301) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(301) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(301) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(301) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(302) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(302) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(302) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(302) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(302) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(303) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(303) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(303) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(303) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(303) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(304) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(304) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(304) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(304) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(304) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(305) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(305) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(305) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(305) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(305) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(306) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(306) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(306) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(306) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(306) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(307) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(307) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(307) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(307) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(307) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(308) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(308) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(308) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(308) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(308) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(309) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(309) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(309) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(309) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(309) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2143: syntax error : missing ')' before '.'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2143: syntax error : missing '{' before '.'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2059: syntax error : '.'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(310) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(311) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(311) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(311) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(311) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(311) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(314) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(314) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(314) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(314) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(314) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(315) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(315) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(315) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(315) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(315) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(316) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(316) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(316) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(316) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(316) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(317) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(317) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(317) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(317) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(318) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(318) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(318) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(318) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(319) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(319) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(319) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(319) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(320) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(320) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(320) : error C2143: syntax error : missing '{' before '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(320) : error C2059: syntax error : '=='
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(320) : error C2059: syntax error : ')'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(321) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(321) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(321) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(321) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(322) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(322) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(322) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(322) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(323) : error C2143: syntax error : missing ')' before '('
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(323) : error C2091: function returns function
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(323) : error C2143: syntax error : missing '{' before '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(323) : error C2059: syntax error : '+'
c:\reactos\trunk\reactos\ntoskrnl\include\ntoskrnl.h(323) : fatal error C1003: error count exceeds 100; stopping compilation
Error executing cl.exe.
Creating browse info file...
BSCMAKE: error BK1506 : cannot open file '.\Debug\iofunc.sbr': No such file or directory
Error executing bscmake.exe.

iofunc.exe - 103 error(s), 0 warning(s)

Posted: Wed Sep 12, 2007 1:40 pm
by kotg
Но това не трябва ли ние да си го напишем?

Posted: Wed Sep 12, 2007 3:21 pm
by forum1
нищо няма да пишеш.
То си е написано има синтактични грешки.
Оправете ги.
Свържете си хедарите ако има грешки поради липсващи .lib, моля оставете грешките и ги запишете тук.

но синтактичните грешки трябва да се оправят.

Posted: Wed Sep 12, 2007 3:22 pm
by forum1
ако не са синтактични кажете че сте готови.
Аз ще ги оправя и ще подготвя проекта за по нататък...

Posted: Wed Sep 12, 2007 7:17 pm
by forum1
трудно ли е това, момчета?
Кажете не се притеснявайте.
Аз Ви направих основния работен спейс, един проект, настройих пътичщата за библиотеките и хедарите. Вие само трябва да компилирате проекта и да ми оправите синтактичните грешки, да добваите липсващите глобални хедари и ако има липсващи библиотеки оставяте го и продалжавате нататък.

Като стъе готови кажете ми.
Не важно да работи. Важно е да го компилирате с колкото се може повече хедари.

Posted: Sat Sep 15, 2007 1:51 pm
by forum1
какво става. кажете?
искате ли помощ.
имали проблеми.

искатели да направим девелъп гласова конференция по скайп, за да изясним проблемите, които Ви спъват.

Do forum1

Posted: Thu Nov 29, 2007 4:54 pm
by zdravko_tashev
Ti kato taka kompilirash,

poglednal li si kakvo ima vav CVS-a?
tools/rbuild/backend/msvc ?
Pri tova e tam ot 2 godini. Po tochno ot 2005-08-24

Aide pogledni i kaji kakvo si vidial.

Posted: Thu Nov 29, 2007 5:10 pm
by tsvetanmail
Не му обръщай внимание.Нали ти казах че сме в намален състав...

Ето отговора от админа за работното място.
What's work space?

If you're talking about contributing to reactos please create patches to your changes and submit those patches to http://www.reactos.org/bugzilla/ ("Enter new bug report"). A history of submitted patches and credibility is required in order to obtain write access to our subversion server.
А относно другите потребности е добре да се поразровиш из другите форуми.

Пиши на кирилица

Posted: Thu Dec 13, 2007 8:34 am
by MANIAKA7000
Който е писал този Include файл не го е проверил за грешки или пък не е знаел кво пиши :D

Posted: Thu Dec 13, 2007 1:45 pm
by tsvetanmail
MANIAKA7000 wrote:Който е писал този Include файл не го е проверил за грешки или пък не е знаел кво пиши :D
Правилно и освен това ФТП сървъра не бачка. :D

Posted: Fri Dec 21, 2007 10:40 pm
by delphipro
tsvetanmail wrote:
MANIAKA7000 wrote:Който е писал този Include файл не го е проверил за грешки или пък не е знаел кво пиши :D
Правилно и освен това ФТП сървъра не бачка. :D
Бачкаше си и то много добре, но ти май доста работи искаш да промениш идеята беше да вкараме един прост превод и ако можем да направим някакви подобрения, а не да пишем или крадем от други ОС, не знам до колко си наясно с писането на операционни системи, но това не е детска работа, и не мисля че можем да се справим. А що се отнася до FTP то аз го спрях и официално се оттеглям от проекта!!!