ตอนนี้ยังมีนักพัฒนาในไทยอยู่ใหมครับ

Moderator: hto

Post Reply
teedev
Posts: 2
Joined: Tue Jun 28, 2011 5:40 am

ตอนนี้ยังมีนักพัฒนาในไทยอยู่ใหมครับ

Post by teedev »

พอดีผมสนใจเรื่อง OS นี้มานานอยู่และครับ อยากช่วยพัฒนา พอแนะัแนวทางอะไรให้หน่อยได้ไหมครับ ;)
punth
Posts: 19
Joined: Tue Oct 31, 2006 4:18 am

Re: ตอนนี้ยังมีนักพัฒนาในไทยอยู่ใหมครับ

Post by punth »

ตอนนี้ในส่วนของภาษาไทย ยังไม่ได้พัฒนาใดๆเพิ่มเติมครับ ถ้าเป็นไปได้กรุณาช่วย
ลองทดสอบตัวติดตั้งที่เลือกเป็นภาษาไทย มีข้อควรแก้ไขตรงไหนบ้าง
ภาษาไทยที่แปลไว้นานแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับ

คือ อยากให้ช่วยตรวจทานดูก่อนครับ แล้วค่อยหาทางแก้ไขเพิ่มเติมครับ
ขอบคุณมากครับ
obscure
Posts: 1
Joined: Sat Nov 19, 2011 6:58 pm

Re: ตอนนี้ยังมีนักพัฒนาในไทยอยู่ใหมครับ

Post by obscure »

นั่นดิครับ เหลืออยู่บ้างหรือป่าว
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest