ใครเคยลองใช้กับ Camfrog Video Chat บ้าง ?

Moderator: hto

Post Reply
songwut
Posts: 4
Joined: Sun Oct 28, 2007 5:33 am

ใครเคยลองใช้กับ Camfrog Video Chat บ้าง ?

Post by songwut »

กำลังคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี สำหรับร้าน อินเตอร์เน็ต ที่จะประหยัดค่า License ของ Windows XP

แต่สิ่งที่กังวลอย่างหนึ่งก็คือ มันควรจะใช้กับโปรแกรม Camfrog Video Chat ได้

และก็ต้องสนับสนุนอุปกรณ์พวก Webcam ด้วย
Last edited by hto on Thu Dec 04, 2008 10:59 am, edited 1 time in total.
Reason: Fix encoding

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest