Page 1 of 1

Swedish Translation Tracker - 2011

Posted: Sun Nov 13, 2011 9:31 pm
by Witch
* Prototyp på en översiktlig svn trunk karta och patrullschema.
* Högerklicka och "Save-Link-As" för att kunna se OpenOffice excelfilen.

Nov
Translation_Tracker_Swedish_2011_11_r0006.ods


Dec