ReactOS Norsk Operativsystem

Moderator: LMH1

Post Reply
LMH1
Posts: 171
Joined: Wed Feb 22, 2006 7:16 pm
Location: Norway

ReactOS Norsk Operativsystem

Post by LMH1 »

Jeg driver nå med å oversetter ReactOS operativsystem Vennligst se
klikk her! Husk at dette ikke er på Reactos sin server.

Hvis dere ser noen oversettings feil så vær snill å si det ifra til meg så skal jeg rette det opp har ikke legget det til ReactOS operativsystemet enda så jeg skal være sikker på at alt blir riktig.

Dere kan sende meg en melding med Private Messages eller dere kan svare på det norske ReactOS forumet

Fork
Posts: 15
Joined: Thu Feb 23, 2006 10:36 pm

Post by Fork »

Hei! :D

Jeg leste igjennom oversettelsen din og la merke til et par småfeil.

1)
Drives - Driver <-- Drives kan og bety Stasjoner. feks "Stasjon C:\"

2)
Format - Format <-- Format Kan bety Formatere eller Format. Kommer an på i hvilken sammenheng.

3)
Modified - Opprettet <-- Modifisert eller Redigert.

Resten ser helt flott ut! :D

Jeg har litt ledig tid fremover nå. så jeg lurer på hvilke deler du har begynnt å oversette..?
sånn for å holde litt oversikt over hvem som tar hva.. :wink:

LMH1
Posts: 171
Joined: Wed Feb 22, 2006 7:16 pm
Location: Norway

Post by LMH1 »

Har nå fikset de feilene og legget til litt ekstra oversetting så nå har den de viktigste ordene.

Har også oversatt LGPL som er først i Reactos kilde koden klikk her!

Har også begynt med å oversette installeringen av ReactOS.
klikk her!

Hvis dere lurer på hvem som har oversatt http://www.reactos.org/roscms/?page=user så er det jeg som har oversatt det så vis dere finner noen oversettings feil så vennligst si det til meg så jeg får rettet det opp, og husk å velg norsk språk for å se oversettelsen.

Og til slutt til alle som skal oversette ReactOS operativsystem til norsk kan dere være så snille å notere hva dere har oversatt her så vi ikke oversetter noe som er oversatt og hvem som har oversatt det så hadde det vært fint.

Også nå har jeg oversatt \trunk\reactos\base\applications\getfirefox
her
0.2.9\boot\freeldr\fdebug\No.rc
trunk\reactos\base\applications\notepad\res
her
trunk\reactos\base\applications\calc
her
trunk\reactos\base\applications\control
her
trunk\reactos\base\applications\ibrowser
her
trunk\reactos\base\applications\games\winemine
her
trunk\reactos\base\applications\imagesoft
her
trunk\reactos\base\shell\explorer\explorer-no.rc
her
trunk\reactos\base\shell\cmd\no.rc
her
trunk\reactos\base\applications\taskmgr
her
trunk\reactos\base\applications\wordpad
her
trunk\reactos\base\applications\regedit
her
trunk\reactos\base\applications\winefile
her
trunk\reactos\base\setup\welcome
her
trunk\reactos\base\system\winlogon
her
trunk\reactos\base\system\userinit
her
trunk\reactos\base\system\rundll32
her
trunk\reactos\base\system\regsvr32
her
trunk\reactos\base\system\format
her
trunk\reactos\base\system\expand
her
trunk\reactos\base\applications\reporterror
her
trunk\reactos\base\setup\vmwinst
her
trunk\reactos\subsystems\ntvdm
her
trunk\reactos\base\setup\reactos\No.rc
trunk\reactos\base\applications\regedit\clb
her
trunk\reactos\base\applications\sm
her
trunk\reactos\base\applications\cacls
her
trunk\reactos\base\applications\games\solitaire
her
De som er rød er ikke helt ferdig oversatt og de som er grønn er ferdig og er i Bugzilla.
De som er svart er ikke blitt lagt til Bugzilla.

Har funnet en fil som jeg vil anbefale å oppdatere:
trunk\reactos\dll\win32\shell32
Last edited by LMH1 on Mon Aug 14, 2006 6:49 pm, edited 11 times in total.

kristian
Posts: 3
Joined: Sun Jul 09, 2006 11:32 am
Location: Norway

Post by kristian »

Heisann,

Det er virkelig flott å se at dette operativsystemet blir oversatt til norsk :)

Jeg har også sett på oversettelsen i den første posten og vil foreslå de følgende endringene:

Advanced -> Avansert

bytes -> byte (Byte er ganske allment kjent som en måleenhet for filstørrelse.)

Cascading -> Som liste (Ærlig talt klarer jeg ikke å finne et norsk synonym for dette ordet - Men jeg er sikker på at det ikke oversettes til "Intens diskusjon", ettersom det ville, på engelsk, vært noe sånt som "Intense discussion". Hvis du har en engelsk versjon av Windows, vil jeg anbefale å høyreklikke på oppgavelinjen og velge "Cascade windows".)
Copy -> Kopier (Eventuelt: Kopiér)
Copy key name -> Kopiér nøkkelnavnet (Se forrige kommentar)
Colors -> Farger
current items -> gjeldende elementer

Desktop Settings -> Skrivebordsinnstillinger
Drivebar -> Stasjonslinje
Display Mode -> Skjermmodus
Display Version Number-> Skjermversjonsnummer (eller Vis versjonsnummer (Jeg er litt usikker på sammenhengen))
Dword value -> Heksadesimalverdi

Execute -> Utfør (eller Kjør)

File -> Fil
File(s) -> Fil(er)
Format -> Formater (Eller Formatér)

General -> Generelt

hide -> skjul

Install... -> Installer... (Eller Installér)

Less -> Mindre
Look in: -> Se i:

Module Path: -> Modulbane:
More -> Mer
Move -> Flytt
Mark Question -> Marker Spørsmål

Notification -> Informasjon

Pixel -> Piksel
Program Files -> Programfiler

Refresh -> Oppdater
Remove favorites -> Fjern favoritter
Restore -> Gjenopprett

Side Bar -> Sidelinje
Status Bar -> Statuslinje

Tile Horizontally -> Sorter horisontalt
Tile Vertically -> Sorter vertikalt
Tooltip Text -> Verktøytipstekst (Eventuelt bare Verktøytips)

Window Title -> Vindustittel

Type the name of a program, folder, -> Skriv inn navnet på et program, en mappe,
document, or internet resource, -> et dokument eller en internettresurs
and ReactOS will open it for you -> og ReactOS vil åpne det for deg.

Printer folder not yet implemented in SHELL32 -> Skrivermappe er ikke implementert enda i SHELL32

To install a new program, click install -> For å installere et nytt program, trykk installer

Please select your prefered explorer user interface: -> Vennligst velg ditt anbefalte brukergrensesnitt for Explorer:

Disse burde kanskje ikke oversettes (for ordene blir så fryktelig lange på norsk), men om de likevel blir oversatt, vil jeg foreslå det følgende:
MDI (Multiple Document Interface) -> FDG (Flerdokumentsgrensesnitt)
SDI (Single Document Interface) -> EDG (Ettdokumentsgrensesnitt)

This setting well be used as default for all explorer windows in the future. -> Denne innstillingen vil bli brukt som standard for alle explorer-vinduer i fremtiden.

Automatically adjust clock for daylight saving changes -> Justér klokken automatisk for sommertid

Downloading the Mozilla ActiveX control -> Laster ned Mozilla ActiveX-kontroll

This will install the Mozilla ActiveX Control (ReactOS special) on your computer. Pick an installation directory. -> Dette vil innstallere Mozilla ActiveX-kontroll (Spesialutgave for ReactOS) på din datamaskin. Velg en innstallasjonskatalog.

Volume in drive C has no label -> Volumet i Stasjon C har intet navn
Volume Serial Number is -> Volumets serienummer er

On Resume. Password Protect. -> Passordbeskytt ved gjenopptakelse av økten.

ERROR FILE NOT FOUND - The system cannot find the file specified -> FEIL: FILEN BLE IKKE FUNNET - Systemet kan ikke finne den spesifiske filen

ReactOS was brought to you by: -> ReactOS ble bragt til deg av:

By -> Av

----

Jeg beklager om dette ble litt langt, men det er ikke sikkert at alt dette trenger å fikses på. Det er opp til deg å vurdere.

----

Forresten fant jeg disse to sidene fra Språkrådet som kanskje kan tjene som en slags generell retningslinje for oversettelsen:

http://www.sprakrad.no/templates/Page.aspx?id=270
http://www.sprakrad.no/templates/Page.aspx?id=351

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest