Komisk dårlig oversettelse

Moderator: LMH1

trontonic
Posts: 1
Joined: Wed Jan 21, 2009 5:21 pm

Re: Komisk dårlig oversettelse

Post by trontonic »

Jeg stiller meg bak kritikken av oversettelsen. Jeg tror de aller fleste nordmenn ville foretrukket å lese engelsk fremfor den usedvanlig dårlige norskoversettelsen. Man får et utrolig dårlig inntrykk når man besøker ReactOS sin hjemmeside og blir møtt med elendig grammatikk og språkforståelse. Det hadde vært flott om dette enten ble fikset eller at den nåværende oversettelsen ble fjernet totalt og engelsk ble brukt istedenfor.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest