Page 1 of 1

dll/win32/newdev/Nl.rc

Posted: Wed Jul 12, 2006 11:28 pm
by mcuelenaere
Wat denken jullie ?

Code: Select all

LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL

IDD_WELCOMEPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | 
  WS_SYSMENU
CAPTION "Installatie apparaat"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
  LTEXT      "Welkom",IDC_WELCOMETITLE,120,8,195,24
  LTEXT      "Deze wizard installeert een nieuwe driver voor:",
          IDC_STATIC,120,21,195,16
  LTEXT      "Klik op Volgende om verder te gaan.",IDC_STATIC,120,169,195,17
  LTEXT      "ONBEKENDE APPARAAT",IDC_DEVICE,134,36,164,11
  LTEXT      "WAARSCHUWING! EEN ONBEKEND APPARAAT INSTALLEREN KAN UW COMPUTER LATEN VASTLOPEN OF ONOPSTARTBAAR MAKEN!",IDC_STATIC,120,59,195,16
  CONTROL     "Installeer de driver automatisch",IDC_RADIO_AUTO,"Button",
          BS_AUTORADIOBUTTON,120,112,178,13
  CONTROL     "Installeer de driver van een bepaalde locatie",IDC_RADIO_MANUAL,
          "Button",BS_AUTORADIOBUTTON,120,133,164,14
END

IDD_NODRIVER DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | 
  WS_SYSMENU
CAPTION "Installatie apparaat"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
  LTEXT      "Installatie mislukt.",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
  LTEXT      "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat de driver niet gevonden kon worden.",
          IDC_STATIC,120,40,195,19
  LTEXT      "Klik op Vorige indien u het pad weet naar de driver.",
          IDC_STATIC,120,98,181,24
  CONTROL     "Toon dit dialoogvenster niet meer",IDC_DONOTSHOWDLG,"Button",
          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,120,170,180,11
END

IDD_INSTALLFAILED DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | 
  WS_SYSMENU
CAPTION "Installatie apparaat"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
  LTEXT      "Installatie mislukt.",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
  LTEXT      "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat er een onverwachte fout optrad.",
          IDC_STATIC,120,40,195,19
  LTEXT      "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,134,55,164,11
END

IDD_CHSOURCE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Installatie apparaat"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
  CONTROL     "Zoek in deze locaties",IDC_RADIO_SEARCHHERE,"Button",
          BS_AUTORADIOBUTTON,27,11,239,13
  CONTROL     "Kies de driver handmatig",IDC_RADIO_CHOOSE,"Button",
          BS_AUTORADIOBUTTON,27,98,171,12
  CONTROL     "Zoek in verwijderbare media",IDC_CHECK_MEDIA,"Button",
          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,47,33,163,9
  CONTROL     "Sluit dit pad in",IDC_CHECK_PATH,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | 
          WS_TABSTOP,47,54,162,10
  PUSHBUTTON   "Bladeren...",IDC_BROWSE,248,69,50,14
  COMBOBOX    IDC_COMBO_PATH,61,71,176,12,CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | 
          WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
END

IDD_SEARCHDRV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Installatie apparaat"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
  LTEXT      "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,51,20,169,16
END

IDD_INSTALLDRV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Installatie apparaat"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
  LTEXT      "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,51,20,169,16
END

IDD_NEEDREBOOT DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | 
  WS_SYSMENU
CAPTION "Installatie apparaat"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
  LTEXT      "Installatie voltooid",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
  LTEXT      "U moet uw computer herstarten om de installatie te voltooien van:",
          IDC_STATIC,120,32,195,19
  LTEXT      "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.",IDC_STATIC,120,174,
          179,11
  LTEXT      "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,148,53,147,12
END

IDD_FINISHPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | 
  WS_SYSMENU
CAPTION "Installatie apparaat"
FONT 8, "MS Shell Dlg"
BEGIN
  LTEXT      "Installatie voltooid",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
  LTEXT      "De wizard is voltooid met het installeren van de driver voor:",
          IDC_STATIC,120,32,195,19
  LTEXT      "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.",IDC_STATIC,120,174,
          179,11
  LTEXT      "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,148,53,147,12
END

Posted: Fri Jul 14, 2006 4:51 pm
by Cristan
Twee keer staat er "appaaraat" in. Dit moet natuurlijk "apparaat" zijn.

Voor de rest vind ik "installatie gefaald" een beetje rechtstreeks vanuit het engels vertaald. Ik zou hiervan "installatie mislukt" maken. Ook is "manueel" een beetje nederlands engels, ik zou hier "handmatig" van maken.

Voor de rest vind ik hem wel goed :).

Posted: Sat Jul 15, 2006 2:05 pm
by i386DX
Onbekende apparaat -> onbekend apparaat.
indien je -> indien u.

Posted: Sat Jul 15, 2006 2:51 pm
by mcuelenaere
bijgewerkt...

Posted: Mon Jul 31, 2006 12:08 am
by hp38guser
Je vraagt hier om een reactie over de vertaling?

Ik kan zo alleen opmerken of de Nederlandse spellig goed is. Graag zou ik ook het Engelse bronbestand ernaast hebben. Ik zal het eens opzoeken in de SVN, maar misschien handig om standaard ook (een link) naar de Engelse versie te plaatsen :)

Kan trouwens iedereen in de SVN committen?

Posted: Mon Jul 31, 2006 11:25 am
by i386DX
Dit is inderdaad de bedoeling van zulke topics; je vertaling laten proeflezen door andere vertalers/gebruikers. Op deze manier zullen er minder snel fouten of slechte vertalingen in de SVN terecht komen.

Wat het Engelse bronbestand betreft: dit is eenvoudig te vinden in de svn, een link zou misschien handig zijn, maar ik ga er vanuit dat de vertalers hier de svn op harde schijf staan hebben.

Enkel developpers kunnen bestanden aan de svn committen. Na goedkeuring van een vertaling op dit forum kan het worden doorgestuurd naar iemand met de juiste rechten.

Posted: Mon Jul 31, 2006 11:45 am
by hp38guser
Prima, ik heb nu de SVN geïnstalleerd met TortoiseSVN. Was alleen even bang of het niet te veel ruimte in beslag zou nemen. Gelukkig viel dit mee, het is immers geen Windows :roll:

Re: dll/win32/newdev/Nl.rc

Posted: Wed Nov 25, 2009 3:33 pm
by maikol
Ik heb 1 aanpassing gemaakt, namelijk; Onbekende apparaat veranderd in Onbekend apparaat.
Tevens heb ik uw naam toegevoegd, en zal ik de vertaling proberen te posten in de SVN.

Code: Select all

/*
* COPYRIGHT: See COPYING in the top level directory
* PROJECT: ReactOS Error Reporting Assistant
* FILE: dll/win32/newdev/nl-NL.rc
* AUTHOR: Maurus Cuelenaere
*/

  LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL

  IDD_WELCOMEPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
  STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
    WS_SYSMENU
  CAPTION "Installatie apparaat"
  FONT 8, "MS Shell Dlg"
  BEGIN
    LTEXT      "Welkom",IDC_WELCOMETITLE,120,8,195,24
    LTEXT      "Deze wizard installeert een nieuwe driver voor:",
            IDC_STATIC,120,21,195,16
    LTEXT      "Klik op Volgende om verder te gaan.",IDC_STATIC,120,169,195,17
    LTEXT      "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,134,36,164,11
    LTEXT      "WAARSCHUWING! EEN ONBEKEND APPARAAT INSTALLEREN KAN UW COMPUTER LATEN VASTLOPEN OF ONOPSTARTBAAR MAKEN!",IDC_STATIC,120,59,195,16
    CONTROL     "Installeer de driver automatisch",IDC_RADIO_AUTO,"Button",
            BS_AUTORADIOBUTTON,120,112,178,13
    CONTROL     "Installeer de driver van een bepaalde locatie",IDC_RADIO_MANUAL,
            "Button",BS_AUTORADIOBUTTON,120,133,164,14
  END

  IDD_NODRIVER DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
  STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
    WS_SYSMENU
  CAPTION "Installatie apparaat"
  FONT 8, "MS Shell Dlg"
  BEGIN
    LTEXT      "Installatie mislukt.",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
    LTEXT      "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat de driver niet gevonden kon worden.",
            IDC_STATIC,120,40,195,19
    LTEXT      "Klik op Vorige indien u het pad weet naar de driver.",
            IDC_STATIC,120,98,181,24
    CONTROL     "Toon dit dialoogvenster niet meer",IDC_DONOTSHOWDLG,"Button",
            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,120,170,180,11
  END

  IDD_INSTALLFAILED DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
  STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
    WS_SYSMENU
  CAPTION "Installatie apparaat"
  FONT 8, "MS Shell Dlg"
  BEGIN
    LTEXT      "Installatie mislukt.",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
    LTEXT      "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat er een onverwachte fout optrad.",
            IDC_STATIC,120,40,195,19
    LTEXT      "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,134,55,164,11
  END

  IDD_CHSOURCE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
  STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
  CAPTION "Installatie apparaat"
  FONT 8, "MS Shell Dlg"
  BEGIN
    CONTROL     "Zoek in deze locaties",IDC_RADIO_SEARCHHERE,"Button",
            BS_AUTORADIOBUTTON,27,11,239,13
    CONTROL     "Kies de driver handmatig",IDC_RADIO_CHOOSE,"Button",
            BS_AUTORADIOBUTTON,27,98,171,12
    CONTROL     "Zoek in verwijderbare media",IDC_CHECK_MEDIA,"Button",
            BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,47,33,163,9
    CONTROL     "Sluit dit pad in",IDC_CHECK_PATH,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
            WS_TABSTOP,47,54,162,10
    PUSHBUTTON   "Bladeren",IDC_BROWSE,248,69,50,14
    COMBOBOX    IDC_COMBO_PATH,61,71,176,12,CBS_DROPDOWN | CBS_SORT |
            WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
  END

  IDD_SEARCHDRV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
  STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
  CAPTION "Installatie apparaat"
  FONT 8, "MS Shell Dlg"
  BEGIN
    LTEXT      "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,51,20,169,16
  END

  IDD_INSTALLDRV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
  STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
  CAPTION "Installatie apparaat"
  FONT 8, "MS Shell Dlg"
  BEGIN
    LTEXT      "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,51,20,169,16
  END

  IDD_NEEDREBOOT DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
  STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
    WS_SYSMENU
  CAPTION "Installatie apparaat"
  FONT 8, "MS Shell Dlg"
  BEGIN
    LTEXT      "Installatie voltooid",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
    LTEXT      "U moet uw computer herstarten om de installatie te voltooien van:",
            IDC_STATIC,120,32,195,19
    LTEXT      "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.",IDC_STATIC,120,174,
            179,11
    LTEXT      "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,148,53,147,12
  END

  IDD_FINISHPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
  STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
    WS_SYSMENU
  CAPTION "Installatie apparaat"
  FONT 8, "MS Shell Dlg"
  BEGIN
    LTEXT      "Installatie voltooid",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
    LTEXT      "De wizard is voltooid met het installeren van de driver voor:",
            IDC_STATIC,120,32,195,19
    LTEXT      "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.",IDC_STATIC,120,174,
            179,11
    LTEXT      "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,148,53,147,12
  END