[ros-kernel] Can't run java.exe

Jason Filby jasonfilby at yahoo.com
Wed Jan 21 05:31:57 CET 2004


What should be done to fix this? I've never done WINE porting before,
so I'm not sure what the issues are. Steven?

Cheers
Jason

--- Filip Navara <xnavara at volny.cz> wrote:
> > But I don't know which DLL?
> 
> WinMM
> 
> Filip
> 
> -- 
> REALITY.VOLNY.CZ, realitní server s komfortním vyhledáváním,
> 50.000 nemovitostí na prodej nebo pronájem, hypoteèní
> poradenství, atraktivní èlánky a zprávy ze svìta bydlení.
> http://reality.volny.cz
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Ros-kernel mailing list
> Ros-kernel at reactos.com
> http://reactos.com/mailman/listinfo/ros-kernel


__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Hotjobs: Enter the "Signing Bonus" Sweepstakes
http://hotjobs.sweepstakes.yahoo.com/signingbonus


More information about the Ros-kernel mailing list